„МЕТАЛ ДЕКОР" ЕООД , ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА“, С ПРЕДМЕТ „ЗАКУПУВАНЕ НА 9 ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВА, РАЗДЕЛЕНИ В 7 ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ“.

Тръжна документация за провеждане на процедура за избор с публична покана“ на бенефициент „Метал Декор" ЕООД , с предмет „Закупуване на 9 дълготрайни материални актива, разделени в 7 обособени позиции“, както следва:

Обособена позиция №1: Основна машина с компютърно управление, Приставка за изковаване и оформяне на край и устройство за изработване на декоративни елементи тип „S”.
Обособена позиция №2: Хоризонтална огъваща машина.
Обособена позиция №3: Газова пещ.
Обособена позиция №4: Универсална профилоогъваща машина.
Обособена позиция №5: Комбинирана хидравлична пресножица.
Обособена позиция №6: Лентов шлайф.
Обособена позиция №7: Технологична инсталация за прахово боядисване на метални изделия.

Срок за подаване на оферти – 30.03.2016 г.

 

Допълнителна информация

  • Валидна до:Сряда, 30 Март 2016
  • Възложител:„Метал Декор" ЕООД
 
Сваляне на прикачените файлове: 

  • Paypal
  • Merican
  • MasterCard
  • Visa
  • Interlogistica

Метал Декор © 2014 Copyright. Design and SEO by Internetreklama.bg